Pakowanie lotnicze i do transportu lądowego – Polityka jakości

S&W Verpackung

Misją firmy S&W Verpackung Polska Sp. z o.o. jest:

 • Dostarczać najwyższej jakości wyroby, spełniające oczekiwania naszych Klientów.
 • Dostrzegać wszelkie niedoskonałości w działaniu firmy, w celu osiągnięcia perfekcji w zaspokajaniu potrzeb Klientów.
 • Przestrzegać zasad etyki zawodowej.
 • Chronić środowisko naturalne.

Polityka S&W Verpackung Polska Sp. z o.o. w zakresie Systemu Zarządzania Jakością

Wizję rozwoju firmy realizujemy poprzez Politykę Jakości w S&W Verpackung Polska Sp. z o.o. Celem nadrzędnym jest umacnianie pozycji firmy S&W Verpackung Polska Sp z o.o. jako wiodącej organizacji produkującej wysokiej jakości przemysłowe opakowania drewniane oraz powłoki ochronne z tworzyw sztucznych, realizującej usługi pakowania wyrobów powierzonych i ich transportu do adresata Klienta.

Cel ten osiągamy przez:

 • Zapewnienie kontroli jakości materiałów i wyrobów na każdym etapie produkcji.
 • Identyfikowanie ryzyk i zarządzanie nimi we wszystkich procesach.
 • Spełnienie wymagań prawnych w naszych działaniach.
 • Doskonalenie technologii i środków produkcji.
 • Innowacyjność technologiczną i wprowadzanie nowych produktów.
 • Traktowanie pracowników firmy jako naszych Klientów wewnętrznych i zagwarantowanie im możliwości awansu zawodowego oraz samorealizacji.
 • Zagwarantowanie naszym Klientom i Dostawcom warunków do dobrej współpracy oraz partnerskich stosunków.
 • Ustawiczne podnoszenie świadomości projakościowej wszystkich pracowników firmy, a także naszych Dostawców.

Powyższe założenia są także celami do osiągnięcia, do których dążymy poprzez przestrzeganie wymagań Systemu Zarządzania Jakością zgodnego z normą EN ISO 9001:2015 oraz ciągłe jego doskonalenie. Cele i związane z nimi zadania mają charakter wymierny i podlegają ciągłemu monitorowaniu. Zarząd firmy zapewnia konieczne dla ich realizacji zasoby, w szczególności kwalifikowany personel, technologię, środki materialne i finansowe. Wszyscy pracownicy znają Politykę SZJ i cele z niej wynikające, są odpowiedzialni za jakość wszystkich działań zgodnie z założeniami Systemu Zarządzania Jakością.

S&W Verpackung Polska Sp. z o.o.

Tel. (16) 628 79 59
E-mail: biuro@s-wverpackung.pl
Wietlin Trzeci 42, 37-543 Wietlin Trzeci
NIP: 7922023579

Top