Pakowanie lotnicze i morskie – polityka jakości

S&W Verpackung

Świadcząc swoje usługi transportowe, zawsze dbamy o zachowanie najwyższego poziomu usług. Wdrożona w naszej firmie polityka jakości to sposób na upewnienie się, że wykonywane przez nas pakowanie lotnicze, pakowanie morskie lub innego typu czynności spełniają najwyższe standardy.

Misją firmy S&W Verpackung Polska Sp. z o.o. jest:

 • dostarczać najwyższej jakości wyroby, spełniające oczekiwania naszych Klientów,
 • dostrzegać wszelkie niedoskonałości w działaniu firmy, w celu osiągnięcia perfekcji w zaspokajaniu potrzeb Klientów,
 • przestrzegać zasad etyki zawodowej,
 • chronić środowisko naturalne.

Polityka S&W Verpackung Polska Sp. z o.o. w zakresie Systemu Zarządzania Jakością

Wizję rozwoju firmy realizujemy poprzez Politykę Jakości w S&W Verpackung Polska Sp. z o.o. Celem nadrzędnym jest umacnianie pozycji firmy S&W Verpackung Polska Sp z o.o. jako wiodącej organizacji produkującej wysokiej jakości przemysłowe opakowania drewniane oraz powłoki ochronne z tworzyw sztucznych, realizującej usługi pakowania lotniczego, morskiego i lądowego wyrobów powierzonych i ich transportu do adresata Klienta oraz relokacji maszyn i transportu innych ładunków ponadgabarytowych.

Cel ten osiągamy przez:

 • zapewnienie kontroli jakości materiałów i wyrobów na każdym etapie produkcji,
 • identyfikowanie ryzyk i zarządzanie nimi we wszystkich procesach,
 • spełnienie wymagań prawnych w naszych działaniach,
 • doskonalenie technologii i środków produkcji,
 • innowacyjność technologiczną i wprowadzanie nowych produktów,
 • traktowanie pracowników firmy jako naszych Klientów wewnętrznych i zagwarantowanie im możliwości awansu zawodowego oraz samorealizacji,
 • zagwarantowanie naszym Klientom i Dostawcom warunków do dobrej współpracy oraz partnerskich stosunków,
 • ustawiczne podnoszenie świadomości projakościowej wszystkich pracowników firmy, a także naszych Dostawców.

Powyższe założenia są także celami do osiągnięcia, do których dążymy poprzez przestrzeganie wymagań Systemu Zarządzania Jakością zgodnego z normą EN ISO 9001:2015 oraz ciągłe jego doskonalenie. Cele i związane z nimi zadania mają charakter wymierny i podlegają ciągłemu monitorowaniu. Zarząd firmy zapewnia konieczne dla ich realizacji zasoby, w szczególności kwalifikowany personel, technologię, środki materialne i finansowe. Wszyscy pracownicy znają Politykę SZJ i cele z niej wynikające, są odpowiedzialni za jakość wszystkich działań zgodnie z założeniami Systemu Zarządzania Jakością.

Top